Home  Articles  Programs 

GEOS 64 2.1e Kernal ROM İmajı

Title:GEOS 64 2.1e Kernal ROM İmajı
 GEOS kernal'ın bu yeni sürümü EPROM'dan önyüklenebiliyor.
Filename:GEOS64-2.1e.rar (Click to download)
Category:Utility
Platform:C64 GEOS
Language:Machine Language
Date:2016.06.06
Size:199027 bytes
Programmer:İlker Fıçıcılar


Description:


GEOS kernal'ın bu yeni sürümü EPROM'dan önyüklenebiliyor.

Bu GEOS kernal sürümü EPROM'dan boot edilebiliyor.

Özellikler:

. 13 saniye içinde GEOS (güç düYmesine bastıktan sonra fare iYaretçisinin belirmesine kadar). . AçılıYta D64 imajı mount etmek için SD2IEC desteYi. . Daha hızlı grafik rutinleri. . EasyFlash desteYi. . REU desteYi (Sıradaki versiyon GEORAM destekleyecek). . C64 modunda C128 için 2MHz desteYi. . Ve daha da hızlanması için yapılan çok sayıda ince ayar.

Performansına İliYkin Video

Hızı YouTube'daki Yu videoda görülebilir: https://youtu.be/CkcTa5VgADM

RAR ArYiv İçeriYi

RAR'lı olarak gelen GEOS 2.1e kernalı altı tür EPROM imajı içeriyor.

GEOS64-2.1e.rar arYiv dosyasına bulunan dosyalar Yöyle:

_BENIOKU-ISO_8859_9.TXT
_README.TXT
geos21e-4108.crt
geos21e-4109.crt
geos21e-7108.crt
geos21e-7109.crt
geos21e-8108.crt
geos21e-8109.crt
GEOS64.D64
GEOS64.D71
GEOS64.D81
GEOS64-2.1e-Manual_EN.odt
GEOS64-2.1e-Manual_TR.odt

Bunlardan arzu edilen .CRT dosyasının 27C128 EPROM'una (ya da EasyFlash'a) yazılması gerekli.

CRT dosyaların adınından anlaYılabileceYi gibi, her .crt imajı belirli bir kurulumu desteklemektedir:

geos21e-4108.crt - 8 No'lu sürücü olarak ayarlanmıY 1541 için
geos21e-4109.crt - 9 No'lu sürücü olarak ayarlanmıY 1541 için
geos21e-7108.crt - 8 No'lu sürücü olarak ayarlanmıY 1571 için
geos21e-7109.crt - 9 No'lu sürücü olarak ayarlanmıY 1571 için
geos21e-8108.crt - 8 No'lu sürücü olarak ayarlanmıY 1581 için
geos21e-8109.crt - 9 No'lu sürücü olarak ayarlanmıY 1581 için

Desteklenen Donanım

Gerçek sürücüye ek olarak, bu EPROMlar SD2IEC desteYi de sunuyor.

AçılıYta, seçili EPROM ya GEOS64.D64, GEOS64.D71 ya da GEOS64.D81 imajını baYlamaya çalıYacaktır. Bunlar GEOS64-2.1e.rar arYiv dosyasında bulunabilir.

Uygun D64, D71 veya D81 imajı gerçek bir 5.25"lik diskete aktarılmalı veya SD kartın kök dizinine kopyalanmalıdır. Alternatif olarak, diYer GEOS disketleri de kullanılabilir. Ancak, EasyFlash GEOS Configure ile çakıYtıYından dolayı, bu D64, D71 ve D81 imajlarında bunun yerine GEOS Configure_r ve Configure_2.1e sürümleri bulunmaktadır.

EasyFlash kullanıcıları için, EasyFlash RAM'ına GEOS'u BASIC'ten basit bir SYS ile yeniden baYlatmak için küçük bir de kod eklenmiYtir. Bu sayede, SYS57100 komutu GEOS'u yeniden baYlatır.

GEOS64.D64, GEOS64.D71 ve GEOS64.D81 İçeriYi

Bu geos64-21e.rar arYivi ile verilen örnek D64, D71 ve D81 imajlarında aYaYıdakiler yer almaktadır:

Desk Top 2.0
Joystick input driver
Note Pad
Calendar 2016
SysInfo
Convert 2.5
Preference Mgr
Pad Color Mgr
GeoHexCalc
Calculator
EggTimer2
MPS-803 printer driver
Comm 1351(a) input driver
Neos Mouse input driver
CONFIG-r.cvt / Configure_r

GEOS64.D81'de ayrıca Configure 2.1e ve uIecSwitch yardımcı programları da bulunmaktadır.

Bilinen Sorunlar

. Orijinal Configure 2.0/2.1 yardımcı programı, EasyFlash'ı yanlıYlıkla REU olarak algılamakta ve sistemin çökmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla, Configure 2.0 veya 2.1 yerine, Configure_r ve Configure 2.1e kullanılmalıdır (.rar arYivinde bulunuyor).

. BaYka bir sistematik sorun: EasyFlash ve REU aynı G/Ç alanını kullanıyor. Yani, EasyFlash $DF00-DFFF alanını RAM olarak kullanırken, REU'in yazmaçları da $DF00-DF0A arasında yer alıyor ve çakıYıyor. Bu nedenle, içlerinden biri bir baYka G/Ç alanı kullanmadıYı sürece EasyFlash ve REU'i aynı anda kullanmak mümkün deYil.

. Bu GEOS64 2.1e sürümü $8000-BFFF arasındaki EasyFlash ROM imajını devre dıYı bırakıyor olmasına raYmen, GEOS KartuYu ek bir mantık devresiyle $DFXX'e yazıldıYını görüp kendini devre dıYı bırakmadıYı sürece gerçek bir EPROM'u devre dıYı bırakmak yazılımla mümkün deYil. Bir baYka deyiYle, EPROM devre dıYı bırakılmaksızın GEOS'tan C64 BASIC'ine geçiY olanaklı deYil.

Yardımcı Kitaplar

. "GEOS Tricks & Tips", yazan M. Kerkloh ile R. Tornsdorf
. "How to Get the Most out of GEOS", yazan Jr. Jim Oldfield ile Tim Sickbert
. "GEOS Version 2.0 Manual", çıkaran Berkeley Softworks
. "GEOS Inside and Out", yazan M. Tornsdorf

(Bu kitapları http://www.bombjack.org/commodore/books.htm#LANGUAGES_-_OS adresinde bulabilirsiniz)

Önerilen BaYlantılar

. "GEOS Wiki" - https://www.c64-wiki.com/index.php/GEOS
. "GEOS SSS" - http://www.zimmers.net/geos/GEOSFAQ.html
. "GEOS for the C64" - http://lyonlabs.org/commodore/onrequest/geos.html
. "GEOS CD" - http://www.lyonlabs.org/commodore/onrequest/geos/geoSpecific/
. "GEOS 64 2.0 Kaynak Kodu" - https://github.com/ytmytm/c64-GEOS2000
. "GEOS 128 2.0 Kaynak Kodu" - https://github.com/ytmytm/c64-GEOS128

Önerilen Videolar

. "EasyFlash ile Boot Eden GEOS 64 2.1e ROM'u" - https://youtu.be/CkcTa5VgADM
. "10 Saniyede GEOS Boot" - https://youtu.be/EZLgPM4m_Zw
. "IRQhack64 Turbo (4 Saniyede GEOS Boot)" - https://youtu.be/Lv3V5gn9QSA
. "Bazı GEOS Oyunları" - https://youtu.be/5OT3DoPty4Y
. "PC ile C64 KarYılaYtırması - GEOS Masaüstü" - https://youtu.be/oh5Uql2sNa4
. "GEOS ve GeoLink ile Commodore 64'ü Çevrimiçi Yapma" - https://youtu.be/B-El9AbyR0w
. "GEOS + GeoTerm ile BBS'ye BaYlanma/Telnet Çekme" - https://youtu.be/Qw-wdKtCaP0

Tags:C64, Commodore, EPROM, EasyFlash, GEOS, GEOS 2.1e, GEOS 64

C64 Projects Twitter Page

İlker Fıçıcılar's CBM Page