Home  Articles  Programs 

Commodore Program Döküm Eki Dosya Listesi

Title:Commodore Program Döküm Eki Dosya Listesi
 Commodore Program Döküm Eki'nde yer alan programların .CSV formatındaki listesi.
Filename:CommodorePDE.zip (Click to download)
Category:Data
Platform:Any
Language:Data
Date:2016.08.20
Size:9750 bytes
Programmer:Commodore Dergisi


Description:


Commodore Program Döküm Eki'nde yer alan programların .CSV formatındaki listesi.

Bu .CSV dosyasında, PDE dosyalarının listesi veritabanlarına eklemeye uygun yapıda bir yapıda yer alıyor. Dosya içeriği UTF-8 karakter setinde hazırlandı.

Satır sonları CRLF ile bitiyor. Alfasayısal girdiler çift tırnak ile işaretlenmiş ve her alan da virgül ile ayrılmış durumda.

İlk satırda veritabanı (veya hesap tablosu) için başlıklar yer alıyor:

,Sayı,Program Adı,Yazar,Dili

Bu satırdan sonra gelen 612 satırda sırayla kayıt no, dosyanın yer aldığı PDE sayısı, Program Adı, Yazarı ve programın dili bulunuyor. Yazarı belli olmayan satırlardaki yazar alanı çift tırnakla boş geçildi.

Örnek birkaç satır şöyle:

4,1,"Dünya","Tuna Ertemalp","B"
5,2,"Basic dili editörü","Tuna Ertemalp","MD"
6,2,"Meyva makinası","","B"
7,2,"Matematik temelli çizimler için","Tuna Ertemalp","MD"
8,2,"Rom piyano","","B"
9,3,"Haritacı C64","Tuna Ertemalp","B"

Bu .CSV dosyası çeşitli veritabanı programlarına eklenmeye uygun bir yapıya sahip. Örneğin, Android işletim sistemi için olan PortoDB güzel, basit ve ücretsiz bir veritabanı. Bu PortoDB'de önce yeni bir veritabanı oluşturup (mesela Commodore adı altında) sonra bu veri tabanına girip sağ üst köşedeki menüsünden "Import Table" seçeneğini seçiyoruz. Ardından, tabletimize veya cep telefonumuza aktarmış olduğumuz bu .CSV dosyasını bu menüde altında açılan yeni menüdeki "From other source" seçeneği yardımıyla bulup ekliyor ve bu tablo için bir ad veriyoruz (mesela PDE).

Hepsi bu kadar. Veritabanı içinden arama yapabilir ya da yeni bir sütun (checkbox tipinde) ekleyerek listedeki programlardan elimizde bulunanları işaretleyebiliriz.

Veri kaynağı olarak, Deniz Can Çelik tarafından hazırlanmış olan http://www.sadecebirmuze.com/commodore/pde.html sayfası kullanıldı. Kendisine çok teşekkürler.

Tags:C64, Commodore, Commodore Dergisi, Program Döküm Eki

C64 Projects Twitter Page

İlker Fıçıcılar's CBM Page