C64/C128 Projects


Quick TurkishThese CBM pages has bilingual nature. So here is the quick and handy card to decipher Turkish words:

Computer Related Terms
(Bilgisayarla İlgili Terimler)

Bilgisayar: Computer
Donanım: Hardware
Yazılım: Software
Bellek: Memory
Arabirim: Interface
Bağlantı: Connection, link
Sürücü: Driver
Klasör: Directory
Dosya: File
Çekmek: to Download
İndirmek: to Download (synonim)
Tıklamak: to Click

Document Related Terms
(Belgelerle İlgili Terimler)

Metin: Text
Makale: Article
Kitap: Book
Ekitap: Ebook
Dergi: Magazine
Kılavuz: Manual, guide
Harf: Character, letter
Taramak: to Scan

Other Terms
(Diğer Terimler)

Lehimlemek: to Solder
Bakır: Copper
Sayı: 1. Number; 2. Issue (of a Mag.)
Tasarı: Project
Zaman: Time
Saat: Hour
Dakika: Minute
Saniye: Second
Güç: Power
Güncellemek: to Update
Dizin: Index

Numbers (Sayılar)

Sıfır, Bir, İki, Üç, Dört, Beş, Altı, Yedi, Sekiz, Dokuz: 0,1,...
On, Yirmi, Otuz, Kırk, Elli, Altmış, Yetmiş, Seksen, Doksan: 10,20,...
Yüz, Bin, Onbin, Yüzbin, Milyon: 100,1000,10000,100000,Million
nokta: point (decimal point)
artı: +
eksi: -
bölü: /
çarpı: *

Days & Months
(Günler & Aylar)

Yarın: Tomorrow
Dün: Yesterday
Bugün: Today
Sabah: Morning
Öğle: Afternoon
Akşam: Evening
Gece: Night
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar: Monday, Tuesday, Wedneday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış: Spring, Summer, Autumn, Winter
Güneş: Sun
Ay: Moon
Dünya: Earth

Colors
(Renkler)

Mavi: Blue
Yeşil: Green
Kırmızı: Red
Sarı: Yellow
Pembe: Pink
Mor: Purple
Siyah: Black
Beyaz: White
Açık-: Light-
Koyu-: Dark-

Light Grammar Rules
(Azıcık Yazım Kuralı)

-ler, -lar: -s (plural suffix)
ve: and
bir: a, one
ben: me
benim: my, mine
-im, -ım, -um: my (as a suffix)
sen: you
senin: your
-in: your
o: He, She, It (words has no sex in Turkish)
onun: His, Her, Its
-un: His, Her, Its
-yor: -ing
-cek, -cak: will ..., going to ...
-tı, -ti, -dı, -di: -ed, did ...
-mış, -miş: another past tense use
eklemek: to add
az: little
çok: much
daha: more
son: last, end
tamam: OK

 C64/C128 Projects  by  Quick Turkish   Changelog   Site Map   Index